Chim Việt Cành Nam            Trở Về   ]            [ Trang Chủ  ]                        [ Nhạc : Format PDF ]

Thơ Trần Trúc Lâm
 
Mưa Huế, Mưa Seattle
[ Nhạc : Format PDF ]
1.
Xưa ở xứ mưa rơi
Mưa rả rich không ngơi
Buồn chi buồn như rứa
Thành quách cũng rã rời.

2.
Mưa phủ mờ sông Hương
Mưa rét mướt phố phường
Mưa nhạt nhòa mắt Huế
Mưa ướt tóc người thương.

3.
Rồi mắt khóc người đi
Rồi tóc rối thầm thì
"Rời tay là biền biệt
Khuất nẻo là chia ly"

4.
Nay ở xứ mưa rơi
Đã qua nửa đoạn đời
Mưa bay qua núi tuyết
Từng giọt buốt lòng tôi.

5.
Mưa ở đây mênh mang
Phố ở đây thênh thang
Trong ta mưa vẫn cũ
Năm tháng đã phai tàn.

6.
Mưa rơi ở quê hương
Đau như khúc đọan trường
Này mưa rơi ngòai ấy
Có bay về Đông Phương?

Mưa Mùa Hạ, 1990
  Trần Trúc Lâm


Trở Về   ]