Chim Việt Cành Nam           [ Trở Về  ]           [Trang chủ ]

thơ chuvươngmiện
3 nguyên yênđổ 
cái vòng danhlợi congcong 
kẻ hòng ra thoát người mong bước vào 
[ca dao] 
hết tam nguyên hết tổngđốc rồi? 
giờ tù giam lỏng kiến vời voi 
đệ tử đi theo phường đón gió 
cực quá vào ra đứng lại ngồi 
giám khảo 3 thằng thơ cadzựt 
hoa kiều nhảmnhí kiểu bôi vôi 
cái đứa bán tơ đời giãtĩnh 
lòmò qua nước việt đầuthai 
hết thăng triphủ thăng tuầnvũ 
bồi tây mặt lợn lehoan ơi? 
dở dói làm chi thơ với thẩn 
bắt lão già đây quạt đuổi ruồi 
kimkiều lộnxộn bầy thươngnữ 
dở cơm dở cháo dở vung nồi 
nhìn hoa đôi lúc nhìn bằng mũi 
ngửi hoa toàn hoa vải tôbồi 
chết chưa chết được quê với tỉnh 
3 chân 4 mắt đặc mười mươi 
trungnịnh nhiễunhương trong thờithế 
buồn tình nhìn chó chết sông trôi 
thấm câu đa thọ là đa nhục 
ta chấm thơ đây? hận để đời 
chuvươngmiện

 
em [chị] 
em nhắc làm chi ? tình với nghiã 
chị quẳng xuống sông thúy ái đầu 
người đi thảngthốt đi lanh lắm 
ven làng tiếng chó sủa gâugâu 
em nhắc làm chi ? vôi với vữa 
vôi thì khô lại chả cơi trầu 
chị đã bôi xong ơnnghĩa cả 
bỏ quê từ lúc bước lên tàu 
em có tiễnđưa [bàn tay vẫy] 
bâygiờ soát lại có chi đâu? 
người nay lòng dạ đâu như trước 
tình hờ xứ lạnh lạt lẫn nhau 
năm xưa học chữ tầntấn đó 
quay qua tấm lụa trắng phai mầu 
em gợi làm chi ? cho nó khổ 
dù em tìm chị khắp 5 châu 
tình quê có lẽ quăng xuống vực 
khúc hậu đình hoa ở chốn nào? 
em về hỏi lại thầy đỗmục 
thấm bạctầnhoài [có thấm câu] 
chuvươngmiện 

 
thơ liên cú 
 
xa anh 

xa anh có bấynhiêu ngày 
tình em như mảnh trăng gầy nửa đêm 
[ca dao] 

phải lòng mờ cả cánh chim 
linhiên [mỵthủy] vẫn liền với nhau 
nước mềm đá rắn mà lâu 
dù xa vũng đá vẫn cầu bắc qua 
chèo qua nửa mảnh trăng tà 
côthôn đâu khác tình ta tình mình 
trúc xinh cả bụi đầu đình 
yêu em ở tận khêsanh vẫn tìm 
 
hôm mai 
ai bảo em là thinhân 
đường nẻo quá xa 
ai bảo em là giainhân 
làm sao mà gần 
[dù giainhân ăn tiền già] 
anh cũng rất ngạingần 
sao em không là dãnhân 
ở trong sởthú 
anh có dịp thăm 
nếu em là sao 
đêm nào không mưa 
anh cũng nhìn được 
 
thơ xưa 

dưới cầu nước chẩy trong veo 
bên cầu tơliễu bóng chiều thướttha
[kiều] 

người về bóng ngựa cồn xa 
áo tiểuthư cũng đôi tà phấtphơ 
dưới cầu nước chẩy nằm mơ 
trên cầu nón lá đề thơ [thơ tình] 
dù cho đổ quán xiêu đình 
cầutre dù có gậpghềnh chả sao? 
nói thầm mỗi 1 chữ yêu 
mà sao tơ liễu bóng chiều ngảnghiêng 
chuvươngmiện