Chim Việt Cành Nam              [ Trở Về  ]           [Trang chủ ]

Thơ m.loanhoasử
công thành thân thoái

xưa phạmlãi công thành thân thoái
thương cho người án lại rơi đầu
kẻ thành người bại khác chi nhau?
ngũtửtư vănchủng bó tay chết ráo
túy ngọa satrường quân mạc tiếu [*]
cổ lai chinhchiến kỷ nhân hồi
thếthái nhântình bạc trắng hơn vôi
canh ba chữ công hầu danh tướng
còn quân địch còn xe còn tượng
còn thớt voi thớt mã cờ bay
chiếnthắng xong đâu khác lũ ănmày
kẻ trốn chạy kẻ maidanh ẩntích
kẻ miệt cớ đi tu miệtmài chudịch
kẻ chungnamsơn tu đạo vôvi
tài hô phong hoán vũ tích sự gì?
chẳng qua chỉ diễn trò tầncốiquỉ [**]
quân bất kiến hoànghà chi thủy [***]
thiên thượng lai bôn lưu đáo hải bất phục hồi
làm con bài xào tới xạc lui
lúc đại thắng lúc thua ráo nạo
em ơi lửa tắt bình khô rượu [****]
đời vắng em rồi say với ai?
gác xép nhìn lên toàn rạt sao trời
chòm này namtào chòm kia bắcdẩu
bấynhiêu năm ăn nhờ ở dậu
biết nguyên nào? ta mới trở về ngôi
chớp mắt xong mở ra đời đã đổi rồi?

[*]thơ vươnghàn
chớ cười người say nằm bãi cát
xưa nay chinhchiến mấy ai về

[**] là dào cháo quẩy

[***] thơ lýbạch

[****] thơ vũhoàngchưong


 
 
 
 
 
 
 
 

 

danh hão

thinhân vốn không tuổi
giantruân theo lạcdà
nắng khua trên đạimạc
1 đời dài cát khô
aoảnh bao vũngnước
những cành xanh chàlà
nắng nung trên dathịt
biển cát vàng mắt hoa
hànhtrình thơ khốnkhổ
đâu khác kiếp tănggìa
toàn oankhiên nghiệp chương
đau thương hơn rũ tù
vợ bỏ theo người khác
hồn sóng nổi phong 3
kèo nốt đời bị gậy
ôi danh hão [tàihoa]

tình

tình mới vừa trắng đó
giờ đen thẳm đen ngòm
bầy bồcâu vừa đến
thành quạ đen hồi hôm
giữa 2 mầu đen trắng
chungthủy và thủychung

 
thướttha
-
kiếp sau xin chớ làm người [nct]
làm con rùa nước bơi xuôi mấy vòng
bơi rồi ngưng lại thungdung
y con thuyền nhỏ minhmông sóng vờn
hạ lào gió thổi từng cơn
phận con rùa dạt bao miền thướtha
-
lúc đi em hên em hò
lúc về trơ có con bò trăng lông
té ra tham đó bỏ đăng
tham voi bỏ chó tham đăng bỏ đèn
nhìn thêm má lúm đồng tiền

  [ Trở Về  ]           [Trang chủ ]