Chim Việt Cành Nam             [ Trở Về  ]           [Trang chủ ]

Đan Tâm 
trở lại
 nhớ đến

 

trở lại

trong căn buồng tối
cụ già hấp hối
sờ soạng bắt chuồn chuồn
như khi còn thơ ấu
Paris 65

 

nhớ đến

vừng trăng đã sáng
suốt đêm hôm qua
khung trời đã xanh
suốt đêm hôm qua

và tôi đã nhớ đến Em
suốt đêm hôm qua

Paris 67

  [ Trở Về  ]