[  Trở Về   ]       [  Tác giả  ]

Thơ Đỗ Đình Tuân
Chúc Tết bạn cũ

Lâu lắm bạn bè chả chúc nhau
Năm nay thử chúc một vài câu
Một cầu sức khoẻ luôn vô sự
Hai chúc làm ăn vẫn có mầu
Ba ước cháu con thành đạt cả
Bốn mong chồng vợ mãi tâm đầu
Xa xôi đành gặp nhau trên mạng
Thỉnh thoảng xuân về lại chúc nhau.

 17/1/2014
Câu đối tặng đồng tuế ngựa

1.Tặng ông Đỗ Đức Mạnh

Cân nặng đo cao, thì vẫn Mạnh;
Xem khoang xem khoáy, hãy còn hăng.
 

2.Tặng ông Ngô Như Sâm

Ngô bổ như Sâm, Ngô hẳn quý;
Đỗ bùi như lạc, Đỗ càng ngon.

18/1/2014