Đỗ Đình Tuân

 

 

 
Đỗ Đình Tuân

 
Truyện ký - Quê hương
- Hương Ước của làng Hoàng Xá
- Những lớp học đầu đời
- Ký ức tuổi học trò
- Vào một đêm mùa hè mất điện (truyện ngắn)
- Vùng núi Kiệt Đặc - Phượng Hoàng trong các thư tịch cổ
- Lan man chuyện làng tôi
(- 1. Sông Đào2. Cụ Hậu  - 3. Mùa nước4. Thuyền mủng  - 5. Ao Rồng-Đống Xộp - 6. Trại Hai Tô   -  7.  Mẹ kế  -   8. Trẻ chăn trâu  - 9. Hương vị làng quê  -  10. Giỗ chạp - 11. Khúc vĩ thanh
- Cảm hứng gia đình trong ca dao xưa
Văn học
- Đọc thơ Nguyễn Phi Khanh
- Những ưu việt của thơ lục bát 
- Lục bát dân gian 
- Lục bát truyện kiều 
- Lục bát sau truyện Kiêu 
- Lục bát Bút tre 
- Tình yêu Côn Sơn trong thơ Nguyễn Trãi 
- Thơ bát cổ Chí Linh 

Thơ Chu Văn An (Đỗ Đình Tuân dịch ) : 
1. Đề Dương công Thuỷ Hoa đình   -  2. Cung hoạ ngự chế động chương  -  3. Giang đình tác  -  4. Linh sơn tạp hứng  -  5. Miết trì  -  6. Nguyệt tịch bộ Tiên Du sơn tùng kính  -  7. Sơ hạ  -  8. Thanh Lương giang  -  9. Thôn Nam sơn tiểu khế  -  10 Thứ vận tặng Thuỷ Vân đạo nhân  -  11. Vọng Thái Lăng  -  12. Xuân đán

Thơ Huyền Quang Thiền Sư (Đỗ Đình Tuân dịch ):
- Thơ Huyền Quang Thiền Sư 
-  1. Đề Động Hiên đàn việt giả sơn  -  2. Đề Đạm Thuỷ tự  -  3. Ai phù lỗ  -  4. Ðịa lô tức sự   -  5. Cúc hoa kỳ nhất   -  6. Cúc hoa kỳ nhị  -  7. Cúc hoa kỳ tam  -  8. Cúc hoa kỳ tứ  -  9. Cúc hoa kỳ ngũ  -  10. Cúc hoa kỳ lục  -  11. Chu trung  -  12. Diên Hựu tự   -  13. Mai hoa  -  14. Ngọ thuỵ  -  15. Nhân sự đề Cứu Lan tự   -  16. Phiếm chu  -  17. Quá Vạn Kiếp   -  18. Sơn vũ  -  19. Tặng sĩ đồ tử đệ  -  20. Tảo thu  -  21. Thứ Bảo Khánh tự bích gian đề  -  22. Thạch thất  -  23. Trú miên  -  24. Xuân nhật tức sự  -  25. Yên Tử sơn am cư  -  Vịnh Vân Yên tự phú

- Dịch tám bài thơ thu của Nguyễn Khuyến

- thơ Trần Nguyên Đán (1325-1390) (Đỗ Đình Tuân dịch ) : 

Thơ
- Bên kia giấc ngủ
- Cây quế giữa rừng
- Chúc Tết bạn cũ  -  Câu đối tặng đồng tuế ngựa 
- Chùm thơ bát cú (Tự bạch - Tự chúc tuổi 60 - Về vườn -Tự sự tuổi 66 - Đùa vợ - Đùa bạn - Đạo già - So sánh - Đi phố Hóp - Vợ chồng son )
- Chùm thơ xướng họa cùng phu nhân
- Cùng em về thăm Côn Sơn
- Định nghĩa mới về phố   -  Ve hát   -  Ngâu sớm    -  Đêm quỳnh nở   -  Thức   -  Tôm nõn   -  Nét thu   -  Hương cau   -  Võ Nguyên Giáp  -   Người về núi Thọ
- Hội An
- Khúc nhạc đồng quê
- Lớp cũ 
- Tắm biển
- Tiếc...  - Giấc mộng đêm xuân  - Đêm ngủ ở quê xưa  - Cô gái thuyết minh trong Đại Nội  - Cảm hứng vườn... 
- Tiếp đất
- Tình yêu và Thượng đế
- Trên mây trắng
- Vạn Kiếp
- Xuân dân chủ
 - Thiếu nữ  - Vịnh Sen   - Một ngày hè   -  Cây ghép   -  Lấy chồng ngoan