[  Trở Về   ]       [  Tác giả  ]

Thơ Đỗ Đình Tuân
Tắm biển

Chơi biển không tắm biển
Hóng gió trên bờ
Nhìn …
Người như một vệt
Rác 
Cứ phập phềnh
Trắng
Đen …

Hình như sóng không thích
Rác nhọ mép
Mẹ hiền
Nên trùng trùng lớp lớp
Sóng cứ đùn "rác" lên ?

                                   2012