[  Trở Về   ]       [  Tác giả  ]

Thơ Đỗ Đình Tuân
Hội An

Đi hàng nghìn cây số
Đến bêu nắng Hội An
Giữa chiều hè đổ lửa
Nóng bừng bừng như than

Nhưng xù xì cổ thụ
Gốc cây đời cắm nhang
Những gái lành phổ cổ
Áo dài buông dịu dàng
Hoa 
Đủ mầu
Tươi nở
Như chưa bao giờ tàn.
Mặt dẫu phừng phừng đỏ
Lòng vẫn đầy hân hoan.

                                   2012