[  Trở Về   ]       [  Tác giả  ]

Thơ Đỗ Đình Tuân
Tiếp đất

Bô ing to trắng thế 
Mà nhát như cáy ngày
Giữa ngang trời xé gió
Mà hãi từng áng mây.

Khi bay giữa quãng vắng
Hắn bay êm như nhung
Gặp một làn mây trắng
Đã ghê ghê rùng rùng...

Khi phải tiếp đất cứng
Hắn nhảy lên cồ cồ
Sợ không dám bay nữa
Hắn bò như ...ô tô !
         
              Cam ranh-Nội Bài
                     25/7/2010