[  Trở Về   ]       [  Tác giả  ]

Thơ Đỗ Đình Tuân
Xuân dân chủ

Trời xuân hài hòa lắm
Âm dương cùng sánh đôi
Mưa nhẹ nhàng lất phất
Nắng thì hoe hoe cười.

Ngày xuân tươi thắm lạ
Cỏ xanh lên bời bời
Trăm loài hoa phô sắc
Thả sức mà đua tươi.

Tuổi xuân tràn trề quá
Cứ nồng nàn kết đôi
Ôm ghì nhau quấn quýt
Cho dòng đời sinh sôi...

Xin chớ cực đoan nữa
Đông-Tây đừng tách đôi
Đời muốn lên cực lạc
Phải tôn DÂN làm TRỜI.

                     Chí Linh
                    28/12/2010