Chim Việt Cành Nam             [ Trở Về  ]           [Trang chủ ]


 
Chép thơ là để xin lỗi đời (*)
nếu chụp được thần thông
tôi sẽ không chơi phí
đi mây về gió
qua sông cộng cỏ
nếu có
được thần thông tôi sẽ mở sọ những bõ già
( những triều thơ già từ thuở mới sinh )
cài con vi-rút uy linh
gặm cha các lỗ rún thần thoại
các tập tục nhai lại
các thành kiến kẽm gai
các điệu nhảy Mộthai
(một tiến hai lùi)
*
ui cha nếu tôi có được thần thông
sẽ tự mở sọ mình
cấy vào con bọ sành vặt (?)
chuyên áo đường ướp mật câu thơ trọc phú vần vèo
( ậy ! ăn phở bỏ thêm tương ngọt )
hay lắp con bọ chó sanh giặc làm trò (?)
xuống hàng __________________bỏ
khoảng__hoạn__vần
( đã nạmgàutái lại vòi thêm thìa béo bò điên )
*
xẩm trung niên
thả tàu một mình Đêm Biển
xin lỗi
tôi không ăn mặn lắm 100 mét ếch
không những bếp núc Thơ
mà cả ngoài đời !
_ 21.1.2001 _
(*) và ... than thở với bạn bè.
Mộc Lan trái mùa
magnolia tím
cổng chùa bàng hoàng nghe xót :
cuối mùa xa Thơ
Vô hình trung
không là nhàthơlớn
sao cứ thèm hai lần
tắm một dòng thơ
một dòng thơ khôngcònbé
một dòng thơ tự gõ cửa mình
cửa thơ cửa thiền
dĩ nhiên
đều cần cái quả lắc !
fév 2001
Tâm kinh / Đạo ông bà
tôi thích đá cá lăn dưa
trèo dừa lắc bí
tôi thích thọc bị bánh xe
hát bè lĩnh xướng
tôi thích qua đường như phường phải gió
bỏ nhỏ bộ hành
tôi thích nói hành nói tỏi
ăn xổi ở thì
tôi thích tiếng chì tiếng bấc
miệng phật tâm xà
tôi thích chà-và ma-ní
kỳ tây thị ta
tôi thích la cà mách lẻo chỉ tay hủy báng
tôi thích tôi tôi thích tôi tôi thích ghê !
đó là lúc thơ lên đồng # A4
ngoài đời
năm tháng còn lại
xin được yêu như sống :
- làm lành lánh dữ
Fév 2001
Sang ( Từ Lừ Đừ )
Huỳnh Mạnh Tiên[ Trở Về ]