Chim Việt Cành Nam             [ Trở Về  ]           [Trang chủ ]

Thơ Huỳnh Mạnh Tiên
ZÉRO = SỐ NHIỀU
những tờ giấy nhỏ mang những số to
mở tung các ngõ
___
em chớ như tờ giấy ấy
khổ bé thuận số ngàn
anh láng cháng làng nhàng
làm sao chui qua mạng lỗ trôn các số O
tờ giấy
___
bạc !
SINH CHỮ CON KHÔNG CẦN LÔNG NGỖNG
*
16 / 04 / 2001
năm mươi lăm nến con lỗ chỗ một ổ ga-tô
căng phô núm chữ ở cữ tôi men
mẹ lười cọ râu
ngày lẻ cha không về  amen
*
nhà cầu  giả tưởng ngồi thật lâu
em có nghe ma lực ngón trỏ đêâm qua
*
liếp nổi da gà :
vách khuya lửa chữ tìm nhau
sao tôi cứ đau cái đau của lửa
*
các từ đồng âm thất thanh đồng nghĩa
sáng tạo =
ok tự trọng
ok thoát tật nói ngọng
ok sẵn sàng đạn bom
bríz coeur tôi vay tạm cái dái * thơ anh
*
" chai-uýt-ky cổ đen trươc nhà" sao cứ xoi mói lý lịch chữ
(hết chuyện dzui rồi sao ! )
*
những chiếc nạng
gỗ hăm he gõ yêu từng trái tim gỗ
*
hắn khoái đội giày bò ra ngõ
tình vai ngày bỏ nhỏ nghĩa thơ hôm
*
lụy chi nhát lửa chửa nung men
*
thứ ba thứ ba đen
new york manhattan nghĩ gì loạt bức tử thơ
chí ít thánh tử của vần
*
bọn nhà thơ xé thẻ
nên đăng ký lại                thiên đàng xét râu xồm
*
mẹ cứ bắt con bảo hành siêu bền khả ái
con toạc cái rách của sản phụ chưa đủ sao
*
sinh chữ con không cần lông ngỗng
chỉ cần lông chưn
                                          địch ở sau lưng
*
fax cuối ngày vừa rớt
     "quá quyết liệt khai phóng thơ STOP một nhóm người mình
      STOP lăm lăm gậy gộc STOP xông vào hàng quán STOP thét to
      STOP tám lon 33 & năm chai tuborg STOP cho ra liền STOP "
*
16 / 04 / 1946 tôi thấy tôi nằm
tập lãy trong quan tài chữ

____________________________Huỳnh Mạnh Tiên ___________

CT * "Sáng tạo là một hành vi tổng lực và bất ngờ. Cả cái dái cũng tham gia sáng tạo " : Thơ Trần Dần, trích Việt số 8 - 2001; trang 103 _____

 [ Trở Về ]