Chim Việt Cành Nam            [ Trở Về  ]           [Trang chủ ]

Thơ Huỳnh Mạnh Tiên
ZÉRO = SỐ NHIỀU
những tờ giấy nhỏ mang những số to
mở tung các ngõ
___
em chớ như tờ giấy ấy
khổ bé thuận số ngàn
anh láng cháng làng nhàng
làm sao chui qua mạng lỗ trôn các số O
tờ giấy
___
bạc !
SINH CHỮ CON KHÔNG CẦN LÔNG NGỖNG
*
____________________________Huỳnh Mạnh Tiên ___________

CT * "Sáng tạo là một hành vi tổng lực và bất ngờ. Cả cái dái cũng tham gia sáng tạo " : Thơ Trần Dần, trích Việt số 8 - 2001; trang 103 _____

 [ Trở Về ]