Chim Việt Cành Nam            [ Trở Về  ]           [Trang chủ ]

Thơ Huỳnh Mạnh Tiên
LIU ĐIU HỠI LIU ĐIU 
tàu hầm Paris mỗi ngày mỗi
bớt thơ
thêm
những cốc vại bày ra
vỉa hè Paris mỗi ngày mỗi bớt 
thơ
thêm những bàn tay nhìn nhau
(nhìn nhau mà đau)
        ăn mày       xách bị
*
này những con chữ đại trà trang báo Tết
những con chữ lê lết ba ngày Tết
xách bị giả
ăn mày thật
cổ truyền
*
xách bị
        giả ăn mày
             thật cổ truyền
em còn cười duyên (?)
" nghe thơ xuân rồi chết "

_____________ Métro Châtelet les Halles _____

22 Décembre 2000[ Trở Về  ]