Chim Việt Cành Nam             [ Trở Về  ]           [Trang chủ ]

Thơ Huỳnh Mạnh Tiên
MỲ - CÂY - NHÃN (VIẾT LẠI) (1)
'Không có gì quan trọng
"ngoài một nụ cười ngu ngơ" (2)
*
ông lão
năm nao nhì nhằng nì nằng
ra biển so kiếm
tôi ______________ hóc
(cùng cảnh dễ thân thiện)
biển cả
năm nay anh dặn dò con thơ chưa có mặt
tôi ______________ trọc
(cùng cảnh dễ thân thiện)
*
trót mươi năm
      chưa về thăm
nguyễnhuệduytânbùigiáng
gọi cháo sông Hương
tán gái bờ Hồ
cũng chưa lần bao xích_lô
viếng nghĩa trang liệt sĩ
kiếm ngư_ la thứ thầm thì :
" thủ kỹ_ thủ kỹ hồn thơ "
chôn chưng Bàn Cờ
mất nhau Thiện Thuật
*
tuột em
       vuột bạn
               tilt bè
bé mè nheo " mỳ cây nhãn . mỳ cây nhãn "
sáng mai ra công ty du lịch
giữ vé bay cho vui
*
Già Hêm & Biển Cả khổ bỏ túi thời trung học
nhớ mang theo !
15 tiếng trên 24 _ tóc đủ bạc và râu lún phún :
dáng ngồi
         của một VK bị mất cắp căn cước
                       ngay khi chưa sinh ra (3)
cần gì mây chỉ điểm lùng nhùng hublot

__________________ Huỳnh Mạnh Tiên _____

CT
(1) chép lại và có ...bổ sung 1996 / 1998 / 2000.
(2) thơ Phạm Chi Lan .
(3) " em cám dỗ tôi
     " bằng dáng ngồi của một người bị mất cắp đời sống
     " ngay khi chưa sinh ra " _ thơ Du Tử Lê .[ Trở Về  ]