Chim Việt Cành Nam             [ Trở Về  ]           [Trang chủ ]

Thơ Huỳnh Mạnh Tiên
Thăm lại Mai Am
*
con nhện núi
con nhện nhỏ
an trú trong lòng vỏ dẻ đồi chùa
*
đi tìm nụ cười thầy xưa
tôi tan vào thời kinh trưa
*
thưa rừng
              thưa trúc
                            thưa đồi :
ngươi nhỏ hơn vỏ dẻ
    _______________ _________Trúc Lâm Villebon _____
Paris (2002)
Huỳnh Mạnh Tiên 
Nguyên Giải
né đề
tháng qua mưa hơi phiền
nước chiếm đầy vỏ dẻ
con nhện núi
con nhện nhỏ bị đuổi khỏi đồi
___
sáng nay sư làm vườn
khoe tôi "nhìn giọt sương"
có con nhện nhỏ trở vể giăng tơ
___
không mùa tôi vẫn lo cho mưa bị nắng !



[ Trở Về  ]