Chim Việt Cành Nam            [  Trở Về  ]          [ Trang chủ  ]  
Phận lữ khách
Hết rạng bình minh đến xế tà
Dặm trường mỏi mệt những sân ga
Tàu đi xuôi ngược rồi về bến
Lữ khách dừng đâu cũng chẳng nhà

Này phố này thôn này núi sông
Dù mặt từng quen vẫn lạ lòng
Rèm buông dạ chủ che im ỉm
Tình khách làm sao gởi mặn nồng ?

Đâu lửa đoàn viên ấm mái sương ?
Nào hương tri kỷ ngát đêm trường ?
Mưa rơi sũng lạnh lòng cô khách
Quán trọ nằm mơ lửa cố hương

Hết sân ga lại đến sân ga
Lạnh nhạt thờ ơ khách lại qua
Tấm thân cô lữ đường thiên lý
Bóng ngã đìu hiu lạnh nắng tà

Lê Triều Phương

 


  [  Trở Về   ]