Chim Việt Cành Nam            [  Trở Về  ]          [ Trang chủ  ]  
Thơ Nguyên Thái
Rừng
Như một lời nguyện
Rừng không tường, vách, cửa che
Gió qua gió lại bốn bề thong dong,
Gió đùa lá, gió ngút bông
Trước sau rừng cũng vui cùng gió reo.

Lòng rừng bỏ ngỏ thênh thang
Muôn chim chóc đến họp đàn hát ca,
Chim ăn trái, chim mổ hoa
Nhạc rừng mãi mãi đệm hòa nhạc chim.

Cùng bờ cát ngủ say
Liên miên từng đợt sóng vàng
Tấp chân lau trổi cung đàn du dương.
Thời gian gõ nhịp mười phương,
Không gian mở rộng theo đường nhạn bay.
Soãi ôm bờ cát ngủ say,
Trong tâm trong vắt nở đầy bông lau.


  [  Trở Về  ]