Chim Việt Cành Nam            [  Trở Về  ]          [ Trang chủ  ] 
Chùm Thơ Lê Hưng Tiến
(Ninh Thuận)
1. 
Những mảnh vỡ ý thức

lắp ghép những mảnh vỡ ý thức
mấy lần đêm moi móc cảm xúc làm đõ ong con tim
thời thượng bê-tông hoá mặt nạ bàn thờ

tiếng hoan gỉ ri rỉ ri rí những tế bào tỉ ti ăn người
ban mai chưa mặc áo lót áo não
con thiêu thân đã phóng sinh mút bóng mùa hạn

không hồn không vía
những mảnh vỡ ý thức rơi rơi rơi rơi…bay bay bay bay…
lửa lòng chẳng đủ cháy cái ruột tượng

chỉ là con khái ngúng nguẩy sau gáy đêm
những mảnh vỡ ý thức lóc xóc dây gân dây cót dây dưa
tái hiện sự bất lực của tiếng vang lọc cọc lóc cóc lóc cóc lọc cọc

cửa miệng đóng dấu đóng trăng mặt trăng
ngôn từ bốc hơi. Ý thức bằng chân khí
cảm xúc bị chảy mủ chảy máu

những mảnh vỡ chọc thủng ý thức 
những mảnh vỡ chọc thủng ý thức
những mảnh vỡ thành ý thức

2.
Chép chép 

đối mặt gương 
nhịn nhẫn sự thật 
con ngươi chủng chẳng vào hõm đêm 
 
lắm lúc săm soi nhiều cái tì vết 
bản chất không đủ đôi chân đóng cột 
ngôi nhà bỏ quá 
kẻ đi rong rồi cũng quay về 
sợ quá đỗi xâm mặt 
 
sự len lỏi của ánh sáng 
làm thần bí trắng hếu 
có thể lương tâm cũng vò võ 
                bao nhiêu giấy mực tẩy não 
chủ đích chỉ rút ruột đen rưng rức 
 
đến khi đối mặt gương 
nghe ạo ực trên bàn thờ 
bản ai sao chép bằng hương khói mầu mẽ 
cất công lỗi thời 
 
cũng có khi nhắm nhía sự thật 
bản mặt gương lại nằm chếch bóng sự đối diện.

3. 
Lông Bông Lồng Bồng 

giấc hoa bay về phía núi
ai đó bỏ lồng bồng vào hanh heo
kinh nghiệm rong kinh
tuổi thơ chảy máu vầng trăng

ai đó bỏ lồng bồng vào hanh heo
giấc hoa bay về phía núi
kinh nghiệm rong kinh
tuổi thơ chảy máu hồng hoang

ngày một ngày hai ngày ba vẩn vơ
ngày bốn ngày năm ngày sáu vớ vẩn
con vắt vùng vằng tuổi thơ
hồn nhiên nấu cơm

ngày bảy ngày tám ngày chin vầy vò
ngày mười mười một nười hai vấy vó
con vắt trò rởm giấc hoa
hồn nhiên nấu rượu

mỗi lúc sâu dâu ý tứ
ngày mười ba mười bốn mười lăm sệu sạo
ngày mười sáu mười bảy mười tám sếu sáo
con cúi tẩy não giấc trắng con vắt tâng tâng

cất vào bí mật không số
chân chất lêu nghêu
những con bệnh rửa tiền mồ hôi chát
ngày mười chín hai mươi hục hặc

ngày hai mốt hai hai húc hắc
giấc hoa ứ trệ
ai đó bỏ lồng bồng vào hanh heo
nhệu hẻ là nhẹ hểu.
 

4. 
Vòng vây vây vòng vây vòng vòng vây

đóng kín đêm
tôi giăng những ý tưởng trên mạng nhện
con muỗi phóng sinh

thời gian như con choi choi
con muỗi đốt đồng cảm xúc
con choi choi hú hồn khu bảo tồn tiếng nói

ý tưởng thót đáy
tư duy rỗng từ rỗng ngữ
ba năm hờ nẫu nà mùa xanh

ban mai lên đồng
những con chữ chầu chực ý tưởng
mỗi lúc ý tưởng cũng bốc mùi từ xác con chữ

ba năm hờ nẫu nà mùa xanh
tư duy rỗng từ rỗng ngữ
ý tưởng thót đáy

thế giới trong ống bễ
hơi thở đã hòm hòm từng nấc nghĩ
bán mặt từ cõi thức