Chim Việt Cành Nam                                                                      [  Trở Về   ]       [ Trang chủ ]

Thơ Mai Siêu Phong
Những cánh cò bay mùi xác chết Trong hành lang Nhà xác
Những Ông-Bà Cò (*) xe, Cò tẩm liệm, 
cò làm thủ tục bảo hiểm, xuất viện cho nhanh
họ chào mời rôm rả và trịnh trọng, sẻ chia

tôi không dám viết chữ Cò vào trong ngoặc kép
vì họ đưa calling card  hẳn hoi, 
có  số điện thoại bàn và điện thoại cầm tay
trên giấy bristol cán mờ thơm phức

Thật giống đôi mươi Nhà thơ trẻ, Nhà văn già
mỗi lần có người vừa chết
hễ có danh là họ sà tới liền
trên đài truyền thanh, trên báo ngày, báo tuần, báo tháng
trên blog, đặc san công an, đặc san ngành Da Liễu
họ có bài ăn theo xưng tụng cấp thời
Chú Sáu, cô Năm, anh Bốn vừa nằm xuống hôm qua
là những bậc thánh thần chưa ai biết
may mà có họ
có bài của Nhà thơ trẻ,
Có bài của Nhà báo già
giật tít thật thiết tha
"Những lần gặp Cô Năm"
"Mấy giòng về chú Sáu.."
" Những năm ấy, những ngày kia...."
---------
Nhờ có họ mà những thần nhân trở nên chói sáng
Những khổ đau thần nhân để lại bỗng phôi pha
Những văn tài, thi tài chưa từng bộc lộ
Những nỗi niềm mông muội  bỗng thăng hoa
............................
Không ai dám hỏi vì sao họ biết
Cũng như chẳng ai dám ngờ
sự trịnh trọng, sẻ chia của đám cò nhà xác
bỡi bốn phía nực nồng mùi của tử thi

Mai Siêu Phong
 
(*) commissionnaire

CVCN Số 44 / 01 - 09 - 2011