Chim Việt Cành Nam                                                                      [  Trở Về   ]       [ Trang chủ ]

Thơ Mai Siêu Phong
Lề đường chiều cuối năm hai ngàn lẻ chín Chiều cuối năm bên lề đường Hai bà Trưng Quận Nhứt
Tui ngoái đầu nhìn theo chiếc Rolls Royce màu diệp lục
nghe  trầm trồ  họ mua hết một triệu ba Đô.
Dĩa cơm lề đường, tự nhiên nguội ngắt
tuy vừa mới xỉa mười lăm ngàn
cho con nhỏ xới cơm mắt lé.
Một triệu ba trăm ngàn đô
xơi được một triệu bốn trăm chín chục dĩa cơm sườn có kèm trà đá
cất được ba trăm bảy chục cái nhà tình thương
mỗi cái sáu triệu đồng.
  và trên bìa hai trang báo mới mua
quảng cáo cặp dưa hấu vuông sáu triệu sáu trăm chín chín ngàn đồng
chai Chivas 25 years Năm triệu sáu trăm ngàn.!
Cũng báo ấy trang trong
đưa tin thưởng tết cho công nhân mừng xuân hai bốn ngàn đồng
và bảy ngàn một lần đò sang sông
trẻ Cà mau không tiền bỏ học.
Lề đường chiều cuối năm bóng người đi xài xạc
Thằng tui bỗng chợt "tư duy"
hạt dưa vuông kia gieo mầm sẽ mọc lên chiếc xe màu diệp lục
Rồi tưới tắm bằng Chivas hăm lăm năm.
So đo thấp cao là tánh của thằng tui bần tiện
Ê, thằng mì gõ nhỏ đen thui kia, mày có phải là người
 
Mai Siêu Phong
梁竹
 

CVCN Số 45 / 01 - 12 - 2011