Chim Việt Cành Nam           [ Trở Về  ]           [Trang chủ ]


thơ nghiêu minh
QUA BÓNG  XUÂN TÀN
Ngàn mai nở, một cành mai
Trong tôi lọ sứ nhốt hoài mùa xuân
Nắng soi ngoại cảnh tưng bừng 
Khóm hoa mặt đất chúc mừng lẫn nhau
Hồn tôi lọ sứ ba đào
Cành mai thiên mệnh cúi chào khóm hoa

Ngoài khung cửa kính trắng nhòa
Rừng thông lay lắt đồi xa nắng chiều
Thảm sân nhuộm bạc đìu hiu
Một bầy quạ nhỏ về kêu nam phòng
Em qua cửa kính chờ trông
Tôi em khác họ để lòng quạ kêu

Hàng kinh trên lá truyền kỳ
Hậu liêu ta gọi từ bi không về
Em qua mọc cánh đam mê
Rủ ta đi xuống tứ bề thọ trai
Trăm năm em cũng xa đây
Ta se cánh mỏng suốt ngày hậu liêu 

Ta xưa đôi cánh dơi hồng
Bay qua thạch nhủ mùa đông luân hồi
Ngủ vùi trong áo len nâu
Năm năm em gọi quay đầu chuyển sinh
Cánh dơi treo dưới cổng đình
Nghe hồng chung vọng thất tình còn nguyên

Ngồi đây đếm bóng xuân tàn
Em đi bước một dung nhan dậy thì
Ta về cộng tuổi can chi
Trừ em-bước-một còn tì hải sương
Ngàn mây khuất lấp thiên đường
Em nghe tuổi dậy khó thương vô cùng

Nghiêu Minh[ Trở Về ]