Chim Việt Cành Nam           [ Trở Về  ]           [Trang chủ ]


thơ nghiêu minh
Chổ Ðứng Của Thơ
Giữa những ô quảng cáo
Thơ ta bị trùng vây
Bên phấn son quần áo
Bên rượu nếp giã cầy
Làm sao thơ tải đạo
Khi ngày tỉnh ngày say?

Giữa những trang cáo phó
Thơ ta bị điệp trùng
Lời tiếc thương trăn trối
Lời niết bàn thiên đường
Làm sao thơ tải nổi
Một gánh đạo vô thường

Giữa những trang hiếu hỉ
Thơ bỗng làm mai dong
Khen cô dâu chú rể
Khen bên vợ bên chồng
Làm sao trong thi dỉ
Tải trọn đạo tơ hồng

Nghiêu Minh[ Trở Về ]