Chim Việt Cành Nam          [ Trở Về  ]           [Trang chủ ]


thơ nghiêu minh
Lục Huyền Cầm

   The Old Guitarlist (Picasso 1903)
Trăng treo trên sáu dây thần
Mỗi âm là mỗi pháp thân em về
Bậc cung sáu khúc diệu đề
Bổng, trầm, say, tỉnh, thực, mê cõi nào
Em cho tôi khúc phượng cầu
Âm giai bỗng mở ngàn câu thẹn thùng
Em mang điệp khúc chín tầng
Làm hành trang nặng suốt đường em đi
Vuốt tay từng nốt hoa đầy
Yêu em cũng được trăm bài tình ca
Nghiêu Minh
--------------------------------------------------[ Trở Về ]