Chim Việt Cành Nam          [ Trở Về  ]           [Trang chủ ]


thơ nghiêu minh
Dòng Thơ Cuối Đường

Làm thơ cầu cạnh chỗ ngồi
Gió trăng mời mọc lôi thôi ăn mừng
Trang thơ đè giữa chập chùng
Thi nhân ngồi lại màn buông tự cười
Ngàn câu cúi mặt hổ ngươi
Điệu vần thất thố bất ngờ lên men

Mai này dâu biệt đàn, chiêng
Thơ ta ẩn hiện giữa nền trời xưa
Dao quang bôi ảnh đăng thừa
Còn em bên cạnh tuổi vừa rụng răng
Câu thơ gió lộng ruột tằm
Em khua nhịp đất nghĩa trang cùng về
 

Nghiêu Minh
--------------------------------------------------[ Trở Về ]