Chim Việt Cành Nam          [ Trở Về  ]           [Trang chủ ]


thơ nghiêu minh

Giờ Vô Minh 
Giờ không là tuổi chạy đua 
Giờ không năn nỉ khi vừa giận nhau 
Giờ thì hò hẹn kiếp sau 
Giờ thì tìm đất gối đầu cô đơn 
Giờ nhìn hoa cảnh nước non 
Giờ không ao ước con đường xuân xanh 
Giờ thì sớm tối loanh quanh 
Giờ chung trà rượu nhấp dành ...ngày mai 
Giờ đi gỏ cửa tuyền đài 
Giờ không còn dịp hỏi ai đường về 
Giờ thì tạm khóa đam mê 
Giờ tôi ngưng thở chào quê hương này 
Nếu tôi còn nháng đâu đây 
Xin coi như chuyện cỏ cây bên đường 
Ông qua bà lại hạ ngươn 
Cù bơ cù bất có thương bao giờ! 
Nghiêu Minh
--------------------------------------------------[ Trở Về ]