Chim Việt Cành Nam              [ Trở Về  ]           [Trang chủ ]
Thế hệ thứ hai
 Nguyễn Hồi Thủ
Cháu vừa ba tuổi
Cái mồm be bé
Cái má bầu bầu
Cái tóc búp-bê
Mỗi lần gặp cháu
Tôi không ngăn được
Bàn tay xoa đầu
Tôi không cầm được
Cái hôn lên má
Bồ quân đỏ au.
Cháu đang học nói
Pha cả tiếng tây
Pha cả tiếng ta
Tôi thường hỏi cháu
Cháu là người gì ?
Quê cháu ở đâu ?
Cháu dơ răng thỏ
Lúng túng hồi lâu
Rồi cháu lắc đầu
Trông thương thương quá
Đúng là Việt Nam !
Cháu mới lên ba
Giống như thống nhất
Giống như hòa bình
Gởi đến nhà trẻ
Ai cũng bảo xinh.
Giờ cháu lên sáu
Đã biết giúp mẹ
Bưng khay bưng thau
Lại biết đọc sách
Tiếng tây lầu lầu
Tóc còn búp-bế
Má vẫn bầu bầu
Tôi vẫn hỏi cháu
Cháu là người gì ?
Quê cháu ở đâu ?
Cháu thường nhanh nhẩu
Đáp bằng tiếng tây
Cháu người Việt Nam
Quê ở Nha Trang
Nhìn môi cháu nói
Nhìn miệng cháu cười
Tôi có cảm tưởng
Cháu muốn bảo tôi :
Cháu thương chú quá
Nói cho chú vui
Chứ cháu biết rồi !
Cháu lên bẩy tuổi
Một thế hệ mới
Sinh ở nước ngoài
Xa rồi nghèo đói
Xa rồi chiến tranh
Đi ra ngoài đường
Ai cũng bảo xinh.
 
Orléans, đầu hè 1982.

 [ Trở Về ]