Chim Việt Cành Nam             [ Trở Về  ]           [Trang chủ ]
 
 
Thơ Nguyễn Hồi Thủ
Ðố
Ai ơi
xin đừng tưởng
vì nặng
ta không mang
vì xa
ta không thấy
vì lâu
mà ta quên
vì nghèo
mà ta lánh
vì bận
mà ta ngơ
khi ngủ
ta thường mơ
một đời
ta vẫn chờ
ngâm bài thơ
lòng ta nức nở
nghe điệu hát
ta buồn đau
ở chỗ nào
trên quả đất
ở nơi nào 
trên địa cầu ?
Rosenhein. 1986


  [ Trở Về  ]