Chim Việt Cành Nam                      Trở Về   ]         [  Tác giả   ]

thơ Nguyễn Nam Trân

Rừng cây và đời người


 
Rừng cây rừng cây rừng rừng cây
Rưng rưng cây rừng giăng giăng đầy
Người nghe gió nghẹn trong vòm lá
Mười năm chưa hết khu rừng dày

Rừng cây đan xanh hay màu xanh
Trùng trùng bao la cành nối cành
Chân phồng gối mỏi rừng không dứt
Hai mươi năm lọt trong màu xanh

Rừng cây ngả vàng khi thu sang
Khí núi ùn cao sương bạt ngàn
Người tưởng có lần mình lạc hướng
Hai mươi năm ngợp trong màu vàng

Tóc hoa râm trên đài trán cao
Mím môi không thở than lời nào
Vẹt rừng cây bước như giông bão
Theo gót người đi lá đổ rào

Lên đỉnh núi cao nhìn rừng cây
Rừng khép lại rồi. Dưới nắng mai
Hiên ngang người đứng trong cao rộng
Chắn lối không cho rừng qua đây.

Nguyễn Nam Trân.
(1971)

 

  [  Trở Về   ]