Chim Việt Cành Nam                       Trở Về   ]         [  Tác giả   ]

thơ Nguyễn Nam Trân

Trưa hè ở một ga 
trên đường Sceaux


 
Ngoại ô đỏ gấc nóc nhà
Quạnh hiu trong một tiếng gà gáy tan
Cây cao khép nép bên đường
Nắng xiên kính cửa đọng vàng đáy ly
Lòng như sóng cỏ thầm thì
Môi trong quán ngọt nhu mì rượu nho
Nguyễn Nam Trân.
(1971)

 

  [  Trở Về   ]