Chim Việt Cành Nam             [  Trở Về   ]           [Trang chủ ]

thơ Nguyễn Nam Trân
Ðẹp xưa
 Như

 

Ðẹp xưa

Vương tôn mãi vui quên về
Xui con ngựa nhỏ len qua phố gầy
Xênh xang áo lụa đường mây
Ðạp trăng lối trúc tay đầy vốc sao
Dưới thu nghe gió thì thào
Nhấp cương nước kiệu đi vào đẹp xưa
N.N.T.
(1966)

Như
Như một hòn đảo hoang
Mỗi đêm trôi xa hoài lục địa
Níu vội ánh lửa chài, cây bến
Như đứa trẻ
Tiếc từng mảnh nắng và tiếng động trên đường phố vui
Như một ông hoàng
Kể lại những đêm vui trong cung
Suốt đời phế đế
Như một người đem kể truyện đời mình
Cho một tên thợ hớt tóc
N.N.T.
(1970)

  [  Trở Về   ]