Trở Về   ]        [  Tác giả  ]

thơ phan bá thụy dương

 
Niệm khúc tôi
* cho trầntuấnkiệt & cungtíchbiền
Ta về tóc phủ sương đông
Áo tà huy quyện bụi hồng phấn tơ
Hốt nhiên bừng giấc mộng hờ
Mắt từ dung thoáng lửng lờ tử sinh

Ráng chiều rực lửa vô minh
Hồi chuông chiêu niệm lời kinh cầu vàng
Ta về cõi tịnh thênh thang
Bỏ nhân thế với mê hoang dật dờ.

Bài tiễn biệt Hà Thượng Nhân


về đâu cánh vạc chân như
có qua thủy mộ huyết hư chập chờn

người đi sấm vỗ càn khôn
nhịp khua long trượng 
động hồn lửa thiêng

nhập dòng sinh hoá vô biên
biển mê bến ngộ đôi miền tịch lương

bay đi - lão hạc vô thường
hóa thân vào cõi vĩnh hằng tịnh nhiên.

  

 15/10/2011