© Phan Bá Thụy Dương 
dưới mắt 
họa sĩ Nguyễn văn Bảy 
 

 

 

 
Phan Bá Thụy Dương

 
Thơ
- Đêm bên dòng sông lạnh
- Túy mộng du du hề
- Ngày về An Hữu
- như vì sao lạc 
- liên khúc vô thường
- bài tâm ca vô niệm
- bên đời xuân vô nhiễm
- thôi ta về ôm góc núi 
- trên nỗi tình người 1
- trên nỗi tình người 4
- trên nỗi tình người 5
- Quán đợi bên cầu
- Bên hồ câu tuyết
- Bài túy ca viết trên cố hương
- Gõ thức đêm đen
- Chiều bên Chùa Hang  Phra Sirat. Maha
- lời gọi cỏ may
- cũng còn kỷ vật
- tình khúc nếu mai em về
- Niệm khúc tôi  
- Bài tiễn biệt Hà Thượng Nhân 
Văn học
- THY AN: 40 năm làm thơ, yêu đời và yêu người
- Trần Vấn Lệ : Người ly khách ôm kỷ niệm với những vần thơ mang nặng nỗi hoài tình. 
- Thơ Trần Tuấn Kiệt 
Nói Chuyện Vui Với Chưởng Môn Người Làng Hà Thượng.

biển và trăng – tranh sơn dầu @ Thanh Trí