Trở Về   ]  [ Tác giả ]
Thơ Quỳnh Chi
Mắt và Tâm
Cơn bão giận dỗi điều gì ?
Con mắt ma quái hút đi phận người
Tâm bão sao quá hẹp hòi
Để cho cơn giận thổi bay xóm làng ...

Còn đây đôi mắt võ vàng
Của em ngơ ngác dưới màn trời sao
Của người quặn thắt ruột đau
Trong làn nước bạc tìm đâu thân tình

Vô hồn mắt ngó biển xanh
Hàng cây nghiêng đổ điêu tàn phố xưa
Tường xiêu tốc mái gió lùa
Còn đâu vở sách, bơ vơ không nhà

Mắt bão con mắt quỷ ma
Tâm bão chỉ biết phá mà không xây
Không biết góp sức chung tay
Giữ gìn bờ cõi thổi bay giặc ngoài *

Mắt là thuyền chở tình người
Tâm là vũ trụ một trời yêu thương
Tâm bão thiếu hẳn lòng nhân
Mắt bão mù quáng chỉ ôm hận thù **

Quỳnh Chi (10/10/2006)
 

* Quân Nguyên ( Mông Cổ ) đã hai lần toan xâm lược Nhật Bản vào những năm 1274 và 1281, nhưng cả hai lần đều gặp mưa bão lớn, các chiến thuyền của quân Nguyên đều bị bão đánh chìm.

** Mối thù truyền kiếp của Thủy Tinh


  Trở Về   ]