Trở Về   ]  [ Tác giả ]
Thơ Quỳnh Chi
Mưa xuân

Harusame ya 
yabu ni fukaruru 
sute tegami
Kobayashi Issa


Mưa xuân mưa bụi mưa phùn 
Lá thư không gửi mưa buồn thổi bay

 Quỳnh Chi phóng dịch ( 21/4/2007)

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Núi xuân

Hi kururu ni 
kiji utsu haru no 
yamabe kana
Yosa Buson 


Hoàng hôn rơi xuống cỏ mềm 
Cánh chim bị đạn rơi triền núi xuân 

 Quỳnh Chi phóng dịch ( 21/4/2007)

 

Du xuân

Hibari yori 
sora ni yasurau 
tōge kana
Matsuo Basho


Đèo cao lơ lửng giữa trời
Én bay chưa tới ta ngồi cùng mây 

Quỳnh Chi phóng dịch ( 31/1/2008)
 
 
Biển xuân 

Haru no umi 
hinemosu notari 
notari kana
Yosa Buson 


Xuân về trên biển dịu êm 
Sóng xuân nhẹ vỗ triền miên tháng ngày 

Quỳnh Chi phóng dịch ( 31/1/2008)

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hoa xuân

Na no hana ya 
tsuki wa higashi ni 
hi wa nishi ni
Yosa Buson 


Vàng hoa trải khắp cánh đồng 
Bên ni chiều xuống trăng tròn bên tê 

Quỳnh Chi phóng dịch ( 31/1/2008)
Chiều xuân

Yuube 
taenan to suru 
kau wo tsugu
Yosa Buson


Chiều xuân ngào ngạt ngát hương 
Sợ mùi hương nhạt vội châm tay ngà 

Quỳnh Chi phóng dịch ( 31/1/2008)
 

   Trở Về   ]  [ Tác giả ]