Trở Về   ]  [ Tác giả ]
Nhớ nắng

Nắng mới về thăm được mấy hôm
Hôm nay vườn lại sũng mưa buồn 
Nắng đi đâu thế về đâu nhỉ
Để lá hoa buồn mãi ngóng trông 

Nắng nấp sau mây có phải không ?
Mỉm cười tinh nghịch ngó xuống trần
Hay là nắng mải nghe mưa hát 
Quên cả vườn xưa lối cỏ buồn ?

Nắng khuất về đâu lúc nhạt phai
Mỉm cười rực rỡ dưới chân mây
Quay đi nắng giấu bao phiền muộn 
Thở than đêm vắng một mình thôi ? 

Quỳnh Chi 
( 8/6/2008 )

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ngày nắng

Mong mãi hôm nay nắng trở về
Thẹn thùng tay nón khẽ nghiêng che
Dịu dàng nắng muốn nâng tay ngọc
Vội giấu trong găng chẳng chịu khoe

Mong nắng mà sao thấy nắng về
Buông rèm để nắng đợi ...Buồn ghê
Nắng leo lên tận cành cao vút
Lén nhìn sau khóm lá sum xuê

Nắng vẫn theo sau mỗi bước đi
Bóng hình thương mến nắng hằng ghi 
Lung linh nắng vẽ trên đường vắng
Mong mãi cùng chung một lối về

Quỳnh Chi 
( 9/6/2008) 

  Trở Về   ]  [ Tác giả ]