Trở Về   ]  [ Tác giả ]
Kururu hi o 
sou ureshii ka 
mushi no koe
(Kobayashi Issha)

Chiều buông 
Mới thế đã mừng
Rủ nhau lên tiếng 
Côn trùng kêu vang

Quỳnh Chi phỏng dịch 
(21/7/2008)

 
 
 
 
 
 
 
 

 


Meigetsu o 
tottekurero to 
naku ko kana
(Kobayashi Issha)

Khóc vòi làm nũng 
Đứa em
"Lấy trăng thu sáng cho xem " 
 Cứ đòi 

Quỳnh Chi phỏng dịch 
(21/7/2008)

 
 

Asa cha nomu 
sou shizukanari 
kiku no hana 
( Matsuo Basho)

Chén trà trong
Buổi sớm mai
Sư ông lặng ngắm 
Cúc ngoài vườn hoa 

Quỳnh Chi phỏng dịch 
( 13/10/2004 )

Shiba no to ni 
cha wo ko no ha kaku 
arashi ka na 
( Matsuo Basho ) 

Gió thu cuộn lá vàng 
Tụ về trước cửa am
Châm trà ta nhóm lửa

Quỳnh Chi phỏng dịch 
( 6/10/2004) 
 

Aki fukaki 
tonari wa nani wo 
suru hito zo 
(Matsuo Basho)

Trời vào thu đã lâu
Nhà bên ai đó 
Đi đâu 
Làm gì 
 

Quỳnh Chi phỏng dịch 
( 12/10/2004) 
 
Hito koe ya 
kono michi kaeru 
aki no kure 
( Matsuo Basho) 

Cuối thu 
Trong bóng chiều rơi 
Lao xao có tiếng 
Ai trên đường về 

Quỳnh Chi phỏng dịch
( 21/7/2008) 

Byogan no 
yozamu ni ochite
tabine ka na
( Matsuo Basho )

Nhạn ốm lạc đàn
Gãy cánh đêm sương
Cuối thu lữ quán bên đường 

Quỳnh Chi phỏng dịch 
( 25/10/2004) 

  Trở Về   ]  [ Tác giả ]