Trở Về   ]  [ Tác giả ]


Nắng hạ nồng

Nắng đợi ngoài song mỗi sáng lên 
Mơn man giọt nước mát thần tiên 
Cho lòng nắng dịu cơn khao khát
Nồng nàn đốt cháy cả thiên nhiên

Nắng trải vườn thơm lúc chiều êm
Reo vui nước kể chuyện triền miên 
Sáng trưa chiều xuống cùng hoa lá
Lắng nghe rồi nắng mộng từng đêm

Một mùa nắng hạ với gió nồng
Những con suối cạn tận trên nguồn 
Thuyền neo lại bến sông trơ đáy
Cỏ cháy sau vườn đã bỏ không

Nắng cố tìm soi dưới bước chân
Chỉ còn sỏi đá cát bụi hồng 
Nước không còn nữa còn đâu nữa
Đã cạn trong lòng nắng hạ nồng

 Quỳnh Chi ( 27/8/2010) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


Buộc gió

Làm sao buộc gió lại dùm
Cho cành lau trắng đừng run rẩy hoài
Làm sao buộc áng mây trôi
Chở theo mộng ước khắp trời thênh thang 
Làm sao buộc sóng trùng dương
Cho thuyền neo bến bình yên một đời
Đừng nghe tiếng gọi biển khơi
Đừng nghe tiếng gió khắp trời vi vu

Quỳnh Chi (4/9/2010) 

  Trở Về   ]  [ Tác giả ]