Chim Việt Cành Nam            [  Trở Về 
__________________________________________________________________________________
 
Xuân Diệu
(1917 - 1985)

Tên thật Ngô Xuân Diệu, sinh năm 1917 tại Bình Định. Quê quán: Can Lộc, Hà Tĩnh. Mất năm 1985 tại Hà Nội. Sau khi đậu tú tài 1940, Xuân Diệu làm viên chức ở Mỹ Tho. Năm 1943 thôi việc ra Hà Nội. Năm 1944 tham gia phong trào Việt Minh. 

Tác phẩm chính đã xuất bản:

Thơ: Thơ thơ (1938), Gửi hương cho gió (1945), Ngọn Quốc kỳ (1945), Hội nghị non sông (1946), Dưới sao vàng (1949), Riêng chung (1960), Mũi Cà Mau - Cầm tay (1962), Một khối hồng (1964), Hai đợt sóng (1967), Tôi giầu đôi mắt (1970), Hồn tôi đôi cánh (1976), Thanh ca (1982).

Văn xuôi: Phấn thông vàng (1939, 1967), Trường ca (1945, 1957), Miền Nam nước Việt (1945), Việt Nam nghìn dặm (1946), Việt Nam trở dạ (1948), Triều lên (1958)...

Tiểu luận phê bình: Thanh niên với quốc văn (1945), Những bước đường tư tưởng của tôi (1958), Dao có mài mới sắc (1963), Và cây đời mãi mãi xanh tươi (1971), Lượng thông tin và những kỹ sư tâm hồn ấy (1978), Các nhà thơ cổ điển Việt Nam (tập I, II, 1981 - 1982), Công việc làm thơ (1984). Ngoài ra còn một số tác phẩm dịch và giới thiệu những nhà thơ nước ngoài.

01. Sợ 02. Phấn thông vàng 03. Thương vay 04. Cái hoả lò
05. Chó mèo hoang 06. Toả nhị kiều

Trở Về   ]