Chim Việt Cành Nam            [  Trở Về 
__________________________________________________________________________________
 
 
Hồ Dzếnh
(1916 - 1991)

Tên thật là Hà Triệu Anh. Sinh 1916 tại Thanh Hóa - quê ngoại. Hồ Dzếnh gốc người Quảng Đông - Trung Quốc. Bắt đầu viết văn xuôi từ cuối những năm 30. ông viết tập truyện Dĩ vãng (1940), Chân trời cũ (1942) và tập thơ Quê ngoại (1943) ký Hồ Dzếnh. Các tiểu thuyết: Một chuyện tình mười lăm năm về trước, Những vành khăn trắng, Tiếng kêu trong máu, ký tên Lưu Thị Hạnh.
Tập thơ Hoa xuân đất Việt (1945), truyện vừa Cô gái Bình Xuyên (1946).

Ông là ủy viên Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam khóa I (1957). Ông mất năm 1991 tại Hà Nội.

01. Người anh xấu số 02. Lòng mẹ 03. Người chị dâu tôi
04. Chị Yên 05. Con ngựa trắng của ba tôi 06. Ngày gặp gỡ
07. Anh Đỏ phụ 08. Trong bóng rừng 09. Chú Nhì
10. Hai Anh em 11. Thằng cháu đích tôn 12. Ngày lên đường
13. Sáng trăng Suông 14. Em Dìn 

Trở Về   ]