Chim Việt Cành Nam            [  Trở Về  ]          [ Trang chủ ]
 
Hạnh phúc mùa Vu Lan
Phổ Thanh ( Ngọc Mai)
Mỗi độ gió Thu về . Lác đác lá thu rơi là mùa Vu Lan đến . Rằm tháng Bảy được coi như ngày lễ lớn vì bắt đầu cho mùa Vu Lan . Chúng ta có Mother's Day, Father's Day nơi xứ người nhưng theo truyền thống Phật Giáo , chúng ta có cả một mùa Vu Lan . Vu Lan Bồn là dịch âm từ chữ Phạn Ullambana.  Ý dịch là cứu đảo huyền.  Theo ngài Tông Mật, Vu Lan nghĩa là đảo huyền, ám chỉ cực mình bị treo (huyền) ngược (đảo) của chúng sinh trong địa ngục.  Bồn tức là cái chậu, cái thau, tượng trưng cho vật cứu hộ những chúng sinh ấy.  Do đó cách dịch thông thường của lễ Vu Lan là lễ "cứu đảo huyền, giải thống khổ" (Vu Lan Bồn Kinh Sớ quyển hạ).

Tôn giả Mục-kiền-liên cứu mẹ

Rằm Tháng Bảy theo tục lệ dân gian Việt Nam còn gọi là ngày xá tội vong nhân , tuy nhiên ngày này còn có nhiều ý nghĩa khác . Sau ba tháng an cư , khi đệ tử của Phật tu hành viên mãn , ngày này được gọi là ngày Phật hoan hỷ . Việc tu tập không chắc đã hết lỗi lầm . Nếu mắc phải những lỗi lầm đó , phải phát tâm sám hối . Cầu người khác thành tâm chỉ lỗi cho . Rằm tháng Bảy là ngày Tự Tứ , cầu mong những vị có giới đức thanh tịnh cùng nhau tập trung lại chỉ cho những lỗi lầm . Theo thế gian, khi tròn một tuổi là đủ mười hai tháng . Nhưng trong Phật chế , không tính theo tuổi thế gian mà tính theo hạ lạp . Một năm hạ hay một tuổi hạ tính theo năm nào có an cư kiết hạ được trọn vẹn thiø tròn một tuổi hạ . Nếu vị nào an cư kiết hạ liên tục thì được tính nhiều tuổi hạ . Rằm tháng Bảy cũng là ngày Tăng Thọ Tuế , ngày nhận tuổi . Với nhiểu ý nghĩa như vậy . Ngày rằm Tháng Bảy được coi như như một ngày hội lớn bắt đầu cho Mùa Báo Hiếu . Trong nền giáo dục Việt Nam , đạo Hiếu là được lấy làm tiêu chuẩn đầu .Vu Lan có từ ngàn xưa qua sự tích Đức Mục Kiền Liên mà Đức Phật đã dạy cho đệ tử noi theo . "Hiếu tâm tức là Phật tâm , Hiếu đạo vô phi phật Đạo " Đạo Phật đã khẳng định trong những điều thiện không giø hơn hiếu . Vì vậy Vu Lan không chỉ hạn hẹp trong Phât giáo hay hang Phật Tử mà coi như nghĩa vụ thiêng liêng của mọi người .

Công cha như núi thái sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.

Bạn cùng tôi hãy cùng nhau về trẩy hội Vu Lan . Hãy vui sướng đi khi trên áo cài hoa hồng đỏ . Hãy hãnh diện đi vì Mẹ vẫn còn bên bạn . Có phải lòng bạn ngấm ngầm đón một mùa xuân đang đến khi bên bạn vẫn còn bóng dáng Mẹ yêu ?

Đêm đêm con thắp đèn trời
Cầu cho Cha Mẹ sống đời với con .

Bạn chắc cũng như tôi , vẫn ước mong Cha Mẹ sống mãi bên đời , để vẫn còn được gọi hai tiếng Cha Mẹ tuy đơn giãn nhưng vô vàn thiêng liêng . Hạnh phúc nào bằng khi còn Mẹ. Diễm phúc nào hơn khi vẫn còn Cha . Dẫu ta có là gì đi chăng nữa trong xã hội này, trong cõi tạm này , khi bước tới bờ tử sinh vẫn thảng thốt lên hai chữ Mẹ ơi, Cha ơi trong thổn thức , trong thương nhớ khôn cùng. Thu sang ai nhuộm lá vàng , gió lên cơn bão lìa cành lá ơi ! Trăng tàn sao rụng ngẩn ngơ bên đời . Man mác tiếc thương một trời khi màu hoa sắc trắng trên áo hôm nay . Cha là núi cao nên ngẩng đầu lên vẫn thấy tình Cha chất ngất . Mẹ là suối nguồn tuôn chảy mênh mông bao la . Chữ Hiếu khi nhắc đến, phận làm con ai cũng biết phải đáp đền nhưng khi Cha Mẹ khuất bóng tà dương vẫn chưa thấy mình làm tròn nhiệm vụ báo đáp ơn dưỡng dục vì lúc nào ta cũng muốn níu kéo lại với thời gian ! Ước gì Cha Mẹ được sống thêm với ta để ta có thể phụng dưỡnc Cha Mẹ nhiều hơn nữa. Còn bao điều còn muốn nói, có bao việc còn muốn làm cho Cha Mẹ , làm sao nói được là đã báo đáp đủ cho công ơn Cha Mẹ . Ôi ! Ngọn gió Vô Thường lại đến khi chiếc lá vàng úa trên cây . Dẫu biết đó là lẽ tự nhiên của sinh diệt nhưng làm sao ngăn được cơn sóng trong lòng trào dâng bao niềm thương nhớ !

" Phụ hề sanh ngã, mầu hễ cúc ngã,
Ai ai phụ mẫu, sanh ngã cù lao,
Dục báo thâm ân, hiệu thiên võng lạc".
( Cha sanh ta.
Mẹ nuôi ta
Công khổ nhọc
Muốn đáp đền công đức , như vói lên trời cao chẳng cùng !)

Ngài Mục Kiền Liên cũng vì lòng thương nhớ Mẹ đã tìm về Đức Phật để được chỉ dạy tri ân và báo ân . Bà Thanh Đề tuy tạo nhiều nghiệp ác nhưng nhờ người con tu hành đắc đạo nên được cứu vớt . Còn Cha Mẹ chúng ta thì sao ? Ước gì nếu chúng ta có được cái thần lực như ngài Mục Kiền Liên để biết Cha Mẹ nơi cõi nào thì nỗi ưu buồn , khắc khoãi chắc sẽ nguôi ngoai khi nhớ về Cha Mẹ đã khuất bóng ?

Vu Lan - Mùa Báo Hiếu , nuơng về bóng Từ Bi của Phật xin dâng trọn tấm lòng cho Cha Mẹ bằng câu niệm Phật .

Chắp tay niệm Phật vãng sanh .
Cầu cho Cha Mẹ đáo lai Niết Bàn !

Trong Kinh , Đức Phật dạy : " Cha mẹ chưa an trú trong Chánh Pháp, làm sao giúp đỡ, dắt dẫn cha mẹ an trú trong Chánh Pháp, cha mẹ chưa an trú trong điều Lành thì làm sao cho cha mẹ an trú trong điều Lành, cha mẹ chưa Quy y Tam Bảo thì nên đưa cha mẹ an trú trong Quy y Tam Bảo. Như vậy, cha mẹ không những hưởng được phúc lạc vật chất bên ngoài mà còn hưởng được phúc lạc trong tâm hồn, giải thoát bớt phiền trược, xa lánh được thế gian chấp trước, vọng tưởng luân hồi sanh tử. "

Khi cha mẹ giải thoát, an vui thì sự báo hiếu của người con mới thành tựu. Nên cổ đức có câu: "Phụ mẫu đắc ly trần, hiếu đạo phương thành tựu". (Cha mẹ được giải thoát, lìa khỏi trần ai thì người con mới tròn hiếu đạo).

Hạnh phúc mùa Vu Lan sẽ tròn vẹn dưới tình thương bao la , từ bi , bác ái của Đức Thế Tôn .

Đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo đó anh
Đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo đó em
Thì xin anh, thì xin em
Hãy cùng tôi vui sướng đi.
             (Phạm Thế Mỹ)

Mùa Vu Lan 2009
Phổ Thanh
( Ngọc Mai)


  [  Trở Về  ]