Chim Việt Cành Nam             [  Trở Về   ]            [ Trang chủ ]

Truyện Kiều

Nguyễn Du

1 - Tựa Thúy Kiều - Chu Mạnh Trinh
 - Diễn Nôm "Tựa Thúy Kiều"  : Tchya  & Đàm Quang Thiện
 - Bản dịch "Tựa Thúy Kiều"  : Lãng Nhân
 - Bản dịch "Tựa Thúy Kiều" : Đoàn Tư Thuật

2 - Truyện Thúy Kiều