Trở Về   ]       [  Tác giả   ]

Laiquangnam giới thiệu
Đại Lâm tự đào hoa 
Bạch Cư Dị 
Bạch Cư Dị 
 白居易
Nguyên tác 
大 林 寺 桃 花 

人間四月芳菲盡,
山寺桃花始盛開。
長恨春歸無覓處,
不知轉入此中來。

Phiên âm
Đại Lâm tự đào hoa 

Nhân gian tứ nguyệt phương phi tận 
Sơn tự đào hoa thủy thịnh khai 
Trường hận xuân quy vô mịch xứ 
Bất tri chuyển nhập thử trung lai.

Chú vài từ và tạm dịch nghĩa
Hoa đào trên chùa Đại lâm 

Cõi nhân gian tháng tư là hoa tàn
Cây đào nở rộ trong ngôi chùa trên núi
Hận mãi xuân về không biết nơi đâu? 
Nào hay về nơi đây. 

Dịch thơ quốc âm
Đại Lâm Tự Đào Hoa 

Tháng tư (1) thành lệ hương tàn, 
Cây đào trên núi rộ khan sân chùa , 
Giận mãi xuân qua (2) đùa xuân sắc . 
Tìm về lạc trú mấy ai hay! . 

laiquangnam 
Chú từ :
lệ ,thông lệ // lệ .nước mắt 
đùa ,lùa , xô đuổi đi// giỡn , đùa cợt
Bản dịch của Tản Đà 
Hoa đào chùa Đại lâm 

Tháng tư hoa đã hết mùa
Hoa đào rực rỡ cảnh chùa mới nay
Xuân về kín chốn ai hay
Biết đâu lẫn khuất trong này núi non 


Trở Về   ]       [  Tác giả   ]