Lại Quảng Nam

 
Quê hương- Phong tụcVăn cổ

- Bài Chòi (Bộ Bài Tới) Phần I - Tổng quan  [PDF ] 
- Bài Chòi (Bộ Bài Tới) Phần II - Nguồn gốc bộ Bài Tới [PDF ] 
- Bài chòi (nghe /Mp3)
 

Ngôn ngữVăn cổ

- Tại sao gọi họ là người Tàu?
- Mít đặc , một từ Việt kỳ ảo :   [HTML]  /  [PDF]
 

Văn học Văn cổ

- Cây Đại Thụ Toan Ánh (Phần 1 )  /    (Phần 2 )  Phụ lục : Nhà văn Toan Ánh đã từ trần
  -  Đùa cùng chữ nghĩa qua dòng lục bát Luân Hoán  - Những liều thuốc độc trong văn hóa (Bài 1)   - Những liều thuốc độc trong văn hóa (Bài 2)  -  Thử tìm một giải pháp khác khi giới thiệu dòng thơ cổ của tiền nhân
Việt :
 
Cao Bá Quát  - Để gia 
- Đạo phùng ngã phu
- Hữu sở tư (nỗi nhớ  )
- Mộng vong nữ (mộng thấy con gái đã mất  )
- Laiquangnam giới thiệu:  Cao Bá Quát kẻ sĩ , người con xuất sắc của  Kinh Bắc,qua một bài thơ SAY
- Quá Dục Thúy sơn
- Tải mai  (bước một)
- Sa hành đoản ca
- Du Hội An phùng Vị thành ca giả
- Thanh Trì phiếm chu nam hạ
- Tiểu chước
- Sao lục một tài liệu cũ về Cao Bá Quát
Đặng Dung - Cảm hoài : Phần I 
- Cảm hoài : Phần II - Đoạn 1 : Thế sự du du ..
Lý Thường Kiệt  - "Nam quốc sơn hà", Bản hùng văn của danh tướng Lý Thường Kiệt,
Nguyễn Du - Đối tửu  - Quỳnh Hải nguyên tiêu    - Phản chiêu Hồn  (hay Nguyễn Du và nỗi buồn vong quốc của Khuất Nguyên )Giải mã câu thơ của người xưa : Bài 1.  Thu chí  - Giải mã câu thơ của người xưa : Bài 2.  Ký mộng   -  Điệu Khuyển :Bài truy điệu cho chú chó   -  Tống nhân : Tiễn người   -   Thu nhật ký hứng   -   Sở kiến hành  (I)  -  Sở kiến hành  (II)  Đêm đêm Hàn Thực, ngày ngày Nguyên Tiêu    - Chân dung kẻ sĩ Nguyễn Du Qua bài "Thái Bình mại ca giả"   - Phần 1    - Chân dung kẻ sĩ Nguyễn Du Qua bài "Thái Bình mại ca giả"   - Phần 2
Nguyễn Khuyến - Vũ phu đôi ( Đống đá cuội )
Thử tìm một giải pháp khác Thử tìm một giải pháp khác khi giới thiệu dòng thơ cổ của tiền nhân :
I - Tổng quan ( Vài định nghĩa ban đầu )
II -Trường hợp thứ nhất, bài thơ "Qua Đèo Ngang" của Bà Huyện Thanh Quan
III-Trường hợp thứ hai ,bài thơ "Ngôn hoài"  của Không Lộ thiền sư
- Phụ lục : -Pandora, chiếc hộp Pandora
Trung Quốc :
 
Bạch Cư Dị   - Cảm kính Chu Trung Độc Nguyên Cửu Thi   -  Hữu nhân dạ phỏng  Đại Lâm tự đào hoa  - Thơ thẩn thơ Đ(đ)ường... Khuyến tửu thi (Bạch Cư Dị)   - Trường hận ca của Bạch Cư Dị  - Đông dạ văn trùng  -  Hạo ca hành   -  Trường tương tư 
Giả Đảo - Tuyệt cú II  - Tam nguyệt hối nhật tống xuân  -  Tuyệt cú   -   Giả Đảo , Tầm Ẩn Giả Bất Ngộ (Thơ Đường và Nguyễn Du)
Đỗ Mục - Thanh minh
Đỗ Phủ - Xuân vọng   -  Mộng Lí Bạch II  - Nguyệt dạ
Đới Thúc Luân - Trừ dạ túc Thạch Kiều Quán - Đêm giao thừa tại lữ quán Thạch Kiều 
Liễu TôngNguyên - Giang tuyết - Dữ Hạo Sơ thượng nhân đồng khán sơn  ký kinh hoa thân cố
Lô Đồng - Hữu sở tư  (Nỗi Nhớ )
Lư Luân - Tống Lý Đoan
Lý Bạch  - Ức Đông Sơn   - Tương Tiến Tửu của Lý Bạch  -   Xuân nhật túy khởi ngôn chí ..  - Bả tửu vấn nguyệt   - Thu tịch lữ hoài
Lý Thương Ẩn - Cẩm Sắt , Lý Thương Ẩn , Nguyễn Du (I)  - Cẩm Sắt (II)  - Cẩm Sắt (III)
Mạnh Giao - Du tử ngâm - Cổ oán biệt
Nguyên Chẩn - Khiển bi hoài,( kỳ 2) 
Thôi Hộ - Thôi Hộ qua cách dịch DịchĐưa : Đề đô thành nam trang
Thôi hiệu - Trường can hành nhị thức   -  Hoàng Hạc Lâu 
Thường Kiến - Đề Phá Sơn tự hậu thiền viện 
Tiết Đào - Vọng xuân từ (Kỳ I và kỳ IV)
Tư(Ti) KhôngThự - Vân Dương quán dữ Hàn Thân túc biệt 
Vương Duy  - Cửu nguyệt cửu nhật ức Sơn Đông huynh đệ   - Tống biệt - Hạ mã ẩm quân tửu  -  Tống xuân từ  - Tức phu nhân   - Hí Đề Bàn Thạch