Trở Về   ]       [  Tác giả   ]

Laiquangnam giới thiệu
Đề Phá Sơn tự hậu thiền viện
Thường Kiến
常建
Thường Kiến
Nguyên tác 
題 破 山 寺 後 禪 院

清 晨 入 古 寺, 
初 日 照 高 林。 
曲 徑 通 幽 處, 
禪 房 花 木 深。 
山 光 悅 鳥 性, 
潭 影 空 人 心。 
萬 籟 此 俱 寂, 
惟 聞 鐘 磬 音。

Phiên âm
Đề Phá Sơn tự hậu thiền viện

Thanh thần nhập cổ tự 
Sơ nhật chiếu cao lâm 
Khúc kính thông u xứ 
Thiền phòng hoa mộc thâm 
Sơn quang duyệt điểu tính, 
Đàm ảnh không nhân tâm 
Vạn lại thử câu tịch 
Duy văn chung khánh âm.

Chú vài từ và tạm dịch nghĩa
Thiền viện sau chùa phá sơn 

Sáng sớm vào cổ tự 
Trời ban mai chiếu rừng cao
Đường quanh co thông với vùng thâm u
Phòng thiền cây hoa  rậm 
Núi sáng làm đẹp lòng chim chóc 
Ảnh  đầm khiến lòng thanh thản 
Vạn tiếng đều im lặng 
Chỉ nghe tiếng chuông khánh 

Thanh thần là thời điểm Ban mai lúc mặt trời mới mọc.

Dịch thơ quốc âm
Phá sơn tự hậu thiền viện 

Lòng thanh thản bước vào cổ tự
Mặt trời mai chiếu nhứ  rừng cao 
Quanh co u tịch nẻo vào 
Phòng thiền hoa đượm cây thao thức  nhìn 

Núi tĩnh lặng muôn chim an trú 
Mặt hồ quang, lòng tự thảnh thơi 
Nơi đây tĩnh lặng tuyệt vời 
Có chăng chuông khánh rót lời vào tim.

Laiquangnam 


Trở Về   ]