Trở Về   ]         [  Tác giả  ] 
司 空 曙

Tư (Ti) Không Thự

Vân Dương quán dữ Hàn Thân túc biệt

Nguyên tác

雲 陽 館 與 韓 紳 宿 別

故人 江 海 別,
幾 度 隔 山 川。
乍 見 翻 疑 夢,
相 悲 各 問 年。
孤 燈 寒 照 雨,
濕 竹 暗 浮 煙。
更 有 明 朝 恨,
离 杯 惜 共 傳。

Phiên âm

Cố nhân giang hải biệt,
Kỉ độ cách sơn xuyên.
Sạ kiến phiên nghi mộng,
Tương bi các vấn niên.
Cô đăng hàn chiếu vũ,
Thâm trúc ám phù yên.
Canh hữu minh triều hận,
Ly bôi tích cộng truyền.

Chú vài từ và tạm dịch nghĩa

laiquangnam không tạm dịch toàn văn như lớp đàn anh của mình, theo ngu ý của lai, bởi nghĩ rằng mình "ăn gian", ăn gian khi dịch sang thơ quốc âm; tại sao vậy? cũng bởi ngu ý nghĩ rằng, xin đừng kết tội lai tôi phạm thượng,  đa phần người dịch "diễn nôm theo ý mình"  khiến Khách thơ nghĩ rằng người dịch này đã bám sát nội dung. Thế nên đôi khi laiquangnam chọn kiểu chú vài từ Hoa hay từ Hán Việt tương đối hơi xa lạ với khách thơ.

1) sạ là bỗng nhiên
2) phiên là lật lại, đến lượt.
3) các là đều, hàm ý rằng mỗi người đều có phần trong suy nghĩ  ...
Tương bi các vấn niên: cùng đau lòng khi hỏi tuổi tác của nhau
4) túc, nghỉ lại đêm gọi là túc.
5) dữ là thân thiết "?"
6) canh
5) tạm dịch nội dung tiêu đề "Vân Dương quán dữ Hàn Thân túc biệt"
Qua đêm tại quán Vân Dương chia tay người bạn thân tên Hàn Thân

Dịch thơ quốc âm

Bãi sông xưa  cố nhân ly cách
Bao năm rồi bộc bạch qua thơ
Gặp mà mình ngỡ như mơ,
-"Anh nay bao tuổi?" sững sờ nhìn nhau!

Đèn lạnh, đêm mưa hiu hắt rọi.
Trúc mờ chiều xuống khói sương lên
Sáng mai hận chạm nỗi niềm
Chết trân ly rượu cọng ghìm thời qua

Lqn –thg5-2008