Trở Về   ]       [  Tác giả   ]

Laiquangnam giới thiệu

MỘT BÀI THƠ THẦN KHẨU HẠI XÁC PHÀM của Giả Đảo
Đây là bài thơ hiếm hoi của Giả Đảo bởi Giả Đảo không mấy khi làm thơ mà không  trau chuốt .Ông được xếp  vào giòng khổ ngâm  Bài thơ sau đây  mang đến cho nhà thơ đáng yêu này  lắm phiền muộn .Xin mời đọc thử

-o0o0o-

絕句 (二) 
賈島 

Tuyệt cú II
Giả Đảo

Nguyên tác

絕句 (二)

破卻千家作一池
不栽桃李種薔薇
薔薇花落秋風起
荊棘滿庭君始知
 

Phiên âm

Tuyệt cú (II)

Phá khước thiên gia tác nhất trì
Bất tài đào lý chủng tường vi
Tường vi hoa lạc thu phong khởi
Kinh cức mãn đình quân thủy tri.

Chú vài từ và tạm dịch nghĩa

Khứớc : từ bỏ
Trì là ao
Kinh cức :  một loài cây mọc hoang dã mọc từng bụi ,gốc cứng, ngắn thường gây bực bội cho người đi đường  .
Quân tiếng Tàu ,tương đương với từ You bên tiếng Anh. Trong tiếng Việt ta rất tiếc không có từ tương đương . Đó là một    "khiếm khuyết " trong ngôn ngữ Việt .
Tuy nói ông không chải chuốt thế nhưng hai câu đầu cũng được xếp vào loại "tiểu đối " trong cách câu thất (Tàu)  thể hiện .

Dịch thơ luật thi

Phá nát ngàn nhà …xây một ao
Tường vi chăm chút!, chẳng trồng đào ?
Gió thu mới chớm tường vi rụng
Gai móc đầy bờ, Quân tỉnh sao!

Laiquangnam dịch
Tản mạn

Thần khẩu hại xác phàm . Đúng thế ! bài này đã hại Giả Đảo .
Giả Đảo thi hỏng lòng đang buồn bực .Đi ngang qua nhà quan tể tướng đương  thời (tên là Bùi Độ) thấy cảnh  phá vườn đang đẹp để  xây nhà thủy tạ . Hoang phí! . Giả Đảo nhột, bèn mắn miệng đề thi . Bài tuyệt cú thư hai này được hình thành . Những người đỗ tiến sĩ dưới thời của quan tể tướng thấy nhột vì cho mình đã bị Giả Đảo ganh ghét , bêu rếu , xếp mình vào hạng người làm kiểng ( tường vi ) Họ kết tội ông đã mượn thơ mỉa người là vi phạm đạo đức. và xúm vào đánh hội đồng ông. thya cho Thầy .

Từ đây cuộc đời ông là một chuỗi thất bại. Đường hoạn lộ bị tắc, đường tu tập cũng dang dở . Ông thi hoài không đậu tiến sĩ  có lẽ vì bị  " chúng ghét"  vì ông đã tứng mỉa họ.

Thi ca đã lấy của ông nhiều tinh huyết. Cuối năm  ông thường đem đốt thơ của mình khi cúng tất niên , thơ ông là thuộc dòng khổ ngâm bạn đã từng gặp câu  "Tam niên đắc nhị cú, nhất ngâm song lệ lưu"

Buồn ghê  giây phút giận hờn.
Thương người nghĩ  rợn .. dợm mình đêm đêm  ..

laiquangnam