Trở Về   ]       [  Tác giả   ]

Laiquangnam giới thiệu
Vương Duy
701-761
Nhớ năm xưa, gởi bài dịch làm quen …
"Dịch tặng các bạn tôi ,đang ngồi một mình nơi xứ người ,
Laiquangnam  2008"
Cửu nguyệt cửu nhật ức Sơn Đông huynh đệ

Nguyên tác

九月九日憶山東兄弟
獨在異鄉為異客,
每逢佳節倍思親。
遙知兄弟登高處,
遍插茱萸少一人。
 

Phiên âm

Cửu nguyệt cửu nhật ức Sơn Đông huynh đệ

Độc tại dị hương vi dị khách,
Mỗi phùng giai tiết bội tư thân.
Dao tri huynh đệ đăng cao xứ,
Biến sáp thù du thiểu nhất nhân.

Bản Dịch Thơ Quốc Âm

Gặp ngày lễ lạc nhớ bạn xưa tại quê nhà

Một mình làm khách quê người
Gặp đêm trừ tịch khóc cười cu ki
Quê nhà rôm rả cụng ly
Chuyền nhau cốc rượu , "à thì …cho Ai(?!)"

LaiQuangNam

Chú Từ

(1) Thù du : Tên một loại cây cỏ. Tiết Trùng Cửu 9/9 âm lịch, người Tàu có phong tục lên núi hái lá này, người Việt mình không bắt chước. Theo truyền thuyết cổ thì Ai muốn tai qua, nạn khỏi trong những ngày này thì lên núi cao mà bẻ cành thù du mang về treo trong nhà. Ngày 9/9 âm lịch cũng là dịp lễ lạc để Họ vui chơi cùng nhau.

(2) Giai tiết là tuần lễ nghỉ làm để chơi tùy bối cảnh. Thế giới lễ lạc bây giớ là Noel, tết tây, đêm trừ tịch. Ngày lễ lạc người ta được phép nghỉ, không đến sở làm. Ngày đi chơi, mình cứ xem như ngày giai tiết (3) "Cửu nguyệt cửu nhật ức Sơn Đông huynh đệ", tạm dịch "Ngày mổng 9 tháng 9 âm lịch, nhớ anh em ở Sơn Đông". Tạm dịch thoát, "Gặp ngày lễ lạc nhớ bạn xưa tại quê nhà".

(4) Lời bàn thêm : "cho ai?", cho ai , chờ ai, chỗ ai …, có khi không dấu mà hay. Gặp đêm lễ lạc, nếu là đêm giao thừa Việt Nam thì "Đêm nay trừ tịch" Quê nhà rôm rả, cụng ly…, Chuyền tay ly rượu , "chỗ nì đứa mô" , " hỉ ! , nhớ coi"