Trở Về   ]         [  Tác giả  ] 
Laiquangnam giới thiệu
Bạch Cư Dị 

 Hữu nhân dạ phỏng 
 友人夜訪

--------------------------------------------------------------------------------
Date: Sat, 26 Dec 2009 07:08:38 +0700
From: laiquangnam :
em đã nói rùi mà
khi anh ngồi vào bàn rượu anh nói cùng các bạn thân sơ của ông anh rằng
Tui có một chú em đang ở tại quê nhà
nó dịch thơ đường như ri nè  tôi đọc cho mấy cụ nghe thử
biết đâu có người trong số họ họ cũng đọc đâu đó thơ đường do em dịch
Họ và anh cùng cười .
Thì ra thơ Đường cũng chỉ là thơ ,trước mắt họ làm cho riêng mình ,
cùng vui cùng buồn với mình cái đã ,
còn ai làm thơ để nổ lại là chuyện khác.
thừa thắng xông lên ,giọng rất ư cà chớn
đâu ông anh đọc thử bài của Bạch cư dị
2009/12/26 Le Tran :
ok hay!
dô một cái
đó là thơ vậy
Nghĩ chẳng sướng sao!

 
 
 

 Nguyên tác  chữ Hán
 

友人夜訪

簷間清風簟
松下明月盃
幽意正如此
況乃故人來

Phiên âm

Hữu nhân dạ phỏng

Thiềm gian thanh phong điệm.
Tùng hạ minh nguyệt bôi.
U ý chính như thử.
Huống nãi cố nhân lai.

Chú

Hữu nhân dạ phỏng , tạm dịch "Đêm có khách ghé  chơi"
Tùng, trong thơ Đường của Tàu mặc định nơi có tùng là nơi có người  ở ẩn .
                            Bạch Cư Dị
 

Dịch thơ quốc âm

 01

Trải chiếu trước hiên ngồi hóng mát
Duới tùng thù tạc với  trăng ngà
Cảnh tình kết khối trong ta ,
Huống chi có bạn phương xa ngồi cùng .
                                  Laiquangnam dịch

Dịch ngẫu hứng

Hữu nhân dạ phỏng
(có khách đêm  ghé  chơi)

Truớc thềm giải chiếu ngồi chơi
Dưới tùng trăng sáng chén mời gió thanh
Cảnh nguời một khối kết thành
Huống chi có bạn tành tành đến  chơi!
                            Laiquangnam

-o0o0-
Giải là trải ,giọng bắc