[ Trở Về   ]         [  Tác giả 

Bạch Cư Dị
Trường tương tư
長 相 思

Laiquangnam giới thiệu

Đây là bài thơ thương nhớ người tình của Bạch cư Dị, một  nhà thơ Trung hoa đáng yêu. Lúc này ông bị lưu đày về nơi khỉ ho cò gáy;  ông nhớ người tình thuở xưa khi ông còn tại chức với con đường đầy gấm hoa. Ông có nhiều người tình để nhớ. Tài hoa như ông thật là "?" .  Ô là là.

1-Nguyên tác  chữ Hán

長 相 思

汴 水 流,
泗 水 流,
流 到 瓜 洲 古 渡 頭 。
吳 山 點 點 愁 。

思 悠 悠 ,
恨 悠 悠 ,
恨 到 歸 時 方 始 休 。
月 明 人 倚 樓 。
 

2-Phiên âm

Trường tương tư

Biện thuỷ lưu,
Tứ thuỷ lưu,
Lưu đáo Qua châu cổ độ đầu.
Ngô sơn điểm điểm sầu.

Tứ du du,
Hận du du,
Hận đáo quy thời phương thuỷ hưu.
恨 到 歸 時 方 始 休
Nguyệt minh nhân ỷ lâu.

3-Chú thích:

Có ba địa danh sông nước trong bài này.
1-Biện*,  Sông Biện.
2-Qua Châu*, địa danh, chỉ bến sông, nơi ngã ba sông. Tại đây sông Biện gặp sông Tứ..
3-Ngô* là vùng đất nơi mà người tình của thi nhân đang đến chơi tại đó.
4-Điểm điểm là vụn vặt.
5-[ ]  thủy, Ví dụ :  nguyên thủy, lúc khởi đầu. Đừng lầm với thủy là nước [ ],
6-Phương là tiếng đồng âm, nhiều nghĩa. Theo ngữ cảnh, phương là đúng y boong.
7-Du du, xem bài hoàng hạc lâu của laiquangnam có chú từ du du. Thi nhân Thơ Đường rất ưa dùng từ du du của Thôi Hiệu. Du du mang nghĩa là  mông mênh, bảng lảng , dằng dặc.…
7-Cùng một chữ [ ] nhưng người Việt, thì khá rõ ràng bởi đó là thuộc tính, khi họ đọc là "tứ"; tư +dấu sắc; nghĩa là nghĩ. Ví dụ: ý tứ; mà khi đọc là "tư" nghĩa là nhớ, ví dụ: tương tư.Theo ngữ cảnh tư? hay tứ?. Chịu! chỉ có Bạch cư Dị mới trả lời được. Tùy duyên.

4-Dịch sang dòng thơ quốc âm

Trường tương tư   I
Bạch Cư Dị

Biện thả trôi,
Tứ thả trôi,
Ghé Qua bến cũ một thời.
Núi Ngô điểm điểm góc trời buồn tuênh

Nhớ thuênh thuênh,
Sầu mông mênh,
Sầu về dừng đúng thuở đầu,
Đêm đêm trăng sáng dựa lầu nhìn trăng.

Laiquangnam
Noel -2013
5-Chú thích riêng  :
*-laiquangnam  chú vắn tắt như thế này* để người Việt có thể chia sẻ với thi nhân Trung Hoa với mọi miền sông nước đất Việt. Nếu vì địa danh đặc trưng của Tàu mà khiến cho bài thơ mới hay thì bài thơ không hay.
3-Bạch cư Dị là một nhà thơ Trung Hoa đáng yêu. Ông khác với nhà thơ Tàu khác, như Đỗ Phủ chẳng hạn.Đỗ Phủ là nhà thơ mang trong người dòng máu Đại Hán, ví dụ : bài Chư tướng của ông.